Autoput za Novi Sad 286, Beograd, Zemun, Srbija     Email: ipas-db2013@mts.rs     Telefon: 011 787 0644

IPAS-60 - poliamid 6

Visokokvalitetni materijal. Ima izrazito dobra mehanička svojstava. Gustoća mu je 1.13 g/m3, modul elasticiteta 1600 N/mm2, trajno statičko opterećenje do 12 N/mm2. Poseduje naročito visoku čvrstoću, udarnu žilavost, otpornost na habanje. Pravilnim izborom konstruktora, supstituira tehničke materijale kao što su: tekstolit, bronza, čelik i sl.

PRIMENA: Za izradu raznih mašinskih delova kao što su zupčanici, lančanici, pužni vijci, remenice, klizne šine i vodilice, klizni ležajevi, kardanski ulošci i sl.

Ipas - poluproizvodi


 

Puni profili

Puni profili

MEREProsečna težina u kg/m  
U mm IPAS 60
10  
15  
20 0.35
25 0.65
30 0.88
35 1.11
40 1.63
45 2
50 2.49
55 2.64
60 3.38
65 4.03
70 4.92
80 6.25
90 7.93
100 9.79
110 11.56
120 13.56
130 15.43
140 17.85
150 21.01
160 23.27
165 24.73
170 26.54
180 29.69
200 36.91
210 39.86
220 43.7
230 49
240 51.02
250 63
Ploče

Ploče

DEBLJINA U mmProsečna masa u kg
  IPAS 60
6 15
8 20
10 25
15 37
20 50
25 59
30 70
35 81
40 100
45 106
50 125
60 150
70 170
80 190
90 210
100 240
Debelozidne cevi

Debelozidne cevi

Nazivni prečnik i odstupanje u mmProsečna masa u kg/m
Spoljni Unutrašnji IPAS60
35 (+3) 20 (-1,5) 1,08
40 (+1,5) 20 (-1,5) 1,37
45 (+2,5) 20 (-1,5) 1,95
50 (+1,5) 20 (-1,5) 1,91
50 (+1,5) 30 (-2,5) 1,72
60 (+1) 30 (-2,5) 2,80
70 (+2) 30 (-2,5) 4,13
75 (+2) 30 (-2,5) 4,95
80 (+2) 30 (-2,5) 5,55
95 (+1) 30 (-2,5) 8,20
100 (+2) 30 (-2,5) 9,09
110 (+1,5) 30 (-2,5) 10,86
60 (+1) 40 (-2) 2,16
70 (+2) 40 (-2) 3,49
75 (+2) 40 (-2) 4,22
80 (+2) 40 (-2) 4,91
95 (+1) 40 (-2) 7,56
100 (+2) 40 (-2) 8,45
110 (+1,5) 40 (-2) 10,22
120 (+0,5) 40 (-2,0) 12,46
130 (+2) 40 (-2) 14,89
140 (+1) 40 (-2) 17,45
80 (+2) 50 (-0,5) 3,77
95 (+1) 50 (-0,5) 6,42
100 (+2) 50 (-0,5) 7,31
110 (+1,5) 50 (-0,5) 9,08
120 (+1,5) 50 (-0,5) 11,32
130 (+2) 50 (-0,5) 13,75
140 (+1) 50 (-0,5) 16,31
80 (+2) 60 (-2) 3,12
95 (+1) 60 (-2) 5,77
100 (+2) 60 (-2) 6,66
110 (+1,5) 60 (-2) 8,43
120 (+0,5) 60 (-2) 10,67
130 (+2) 60 (-2) 13,10
140 (+1) 60 (-2) 15,66
Debelozidne cevi

Debelozidne cevi

Nazivni prečnik i odstupanje u mmProsečna masa u kg/m
Spoljni Unutrašnji IPAS 60
150 (+2) 60 (-2) 18,93
95 (+1) 70 (-1) 4,47
100 (+2) 70 (-1) 5,36'
110 (1,5) 70 (-1) 7,13
120 (0,5) 70 (-1) 9,37
130 (2) 70 (-1) 11,80
140 (+1) 70 (-1) 14,36
150 (+2) 70 (-1) 17,63
160 (+4) 70 (-1) 20,32
180 (+2) 70 (-1) 26,42
100 (+2) 80 (-2) 4,12
110 (+1,5) 80 (-2) 5,89
120 (0,5) 80 (-2) 7,83
130 (2) 80 (-2) 10,56
140 (1) 80 (-2) 13,12
150 (2) 80 (-2) 16,35
160 (4) 80 (-2) 19,08
180 (2) 80 (-2) 25,18
120 (0,5) 100 (-3) 5,04
130 (2) 100 (-3) 7,47
140 (1) 100 (-3) 10,03
150 (2) 100 (-3) 13,30
160 (4) 100 (-3) 15,99
180 (2) 100 (-3) 22,09
140 (1) 110 (-2) 7,93
150 (2) 110 (-2) 11,20
160 (4) 110 (-2) 13,89
180 (2) 110 (-2) 19,99
190 (2) 110 (-2) 23.42
200 (5) 110 (-2) 30,34
150 (2) 120 (-3) 9,31
160 (4) 120 (-3) 12,00
180 (2) 120 (-3) 18,10
190 (2) 120 (-3) 21,53
200 (5) 120 (-3) 28,45

 

Mehaničke, termičke i električne osobine Ipas materijala


 

OSOBINE STANDARDJedinica mereIPAS 60
MEHANIČKE SPOSOBNOSTI
Gustoća -   g/cm3 1 .1 3
Zatezna čvrstoća  - DIN 53455 N/m m2 80
+ DIN 53455 N/m m2 40
Istezanje kod prekida  - DIN 53455 % 110
+ DIN 53455 % 300
Modul elastičnosti  - vlačno N/mm2 2700
+ vlačno N/m m2 1 600
Modul elastičnosti (savijanje)  - savojno N/m m 2 2400
+ savojno N/m m2 1 200
Granično savojno naprezanje  - DIN 53452 N/m m2 1 20
+ DIN 53452 N/mm2 35
Žilavost + DIN 53453 KJ/m2 bez prekida
Dinamička žilavost kod 20°C + DIN 53453 KJ/m2 Ca 1 00
Dinamička žilavost kod 0 0 C + DIN 53453 CN 5 -
Dinamička žilavost kod -20 ° C + DIN 53453 KJ/m 2 -
Dinamička žilavost kod -40 ° C + DIN 53453 CN V -
Tvrdoća (SHORE D)  - DIN 53505 SHORE D 78
+ DIN 53505 SHORE D 65
TERMIČKE OSOBINE
Temperatura topljenja     ° K Ca 488
Koeficijent linearne rastezljivosti     mm/ms° K 9-1 2x10^-11
Specifična toplota     J 1 674
ELEKTRIČNE OSOBINE
Dielektrična konstanta + 10^5Hz  - DIN 53483   3.6
+ VDE 0303 TEIL 4/1 0x55   6-7
Dielektrični faktor gubitka kod 10^5Hz  - DIN 53483   0.02-0.03
+ VDE0303 TEIL 4/1 0x55   0.1 -0.1
Probijna čvrstoča  - DIN 53481 kV/m m 50
+ VDE0303 TEIL 2/1 0x55 kV/m m 20
Specifični otpor na.proboj  - DIN 53482 Ohm x cm 10^15
+ VDE0303 TEIL 3/1 0x55 Ohm x cm 10^11
Površinski otpor  - DIN 53482 Ohm 10^12
+ VDE0303 TEIL 3/1 0x55 Ohm 10^10
OTPOR LUTAJUĆOJ STRUJI  - DIN 53480   KA 3c (T4)
+ VDE0303 TEIL 1/1 0x55   KA 3 b (T4)

 

Hemijska postojanost Ipas materijala


 

SredstvoKoncentracijaTemp.I 60
  % °C  
Aceton 100 20 +
Aluminijum hlorid 10   +
Amonijak (tekući)  100  20  
80  
Amonijačna voda     20  
80  
Azotna kiselina do 30 40 -
Benzaldehid  0.1  20 +
60 +
Benzin  100  20 +
60 +
Benzol  100  20 +
60 +
Benzin-benzol (smeša) 80/20 20 +
Borna kiselina razređena 40 -
Brom (tekući) 100 20  
Butan (gasovit) 50 20 +
Cink hlorid razredjen 40 +
Dekstrin (vodeni) zasićen 20  
Dikloretilen   20  
Dizel ulje  100 20 +
100 60 +
Etilacetat 100 20 +
Etilalkohol 96 20 +
Fenol 100 20 -
Flor (tekući) 100 20  
Florovodonična kiselina do 40 20 -
Formaldehid 40 20 +
Fotoemulzija svaka 40  
Fotorazvijač   40  
Fotofiksir   40  
Fosfatna kiselina do 30 40 -
Glukoza (vodena) zasićena 20  
Glikol   60 +
Glicerin (vodeni) svaka 60 +
Heksan   20 +
Heptan   20 +
Izooktan   20 +
Izopropilalkohol   20 +
Jod tinktura   20 -
Kalcijum hlorid (vodeni) 10 40 +
Kalcijum nitrat 50 40  
Hlor (gasovit), suvi 100 20 -
Hlor (gasovit), vlažan 5 20 -
Hloroform teh. čist 20 -
SredstvoKoncentracijaTemp.I 60
  % °c.  
Hromna kiselina 50 20 -
Kalijum-bikromat 40 20  
Kalijum hlorid razređen 60  
Kalijum nitrat razređen 40 +
Kalijum permanganat do 6 20 +
Krezol do 90 20 +
Ksilol 100 20 +
Maslačna kiselina 20 20 -
Magnezijum hlorid razređen 40 +
Maleinska kiselina zasićena 40  
Morska voda % 40 +
Metil alkohol 100 40 +
Metiletilketon 100 20 +
Mlečna kiselina 10 20 +
Mravlja kiselina 85   0
Mineralno ulje bez dodataka 20 +
Natrijum karbonat razređen 40 +
Natrijum hidroksid do 40 40 +
Natrijum hlorid razređen 40 +
Natrijum nitrat zasićen 60 +
Natrijum sulfat zasićen 40  
Nitrobentol   20 +
Oleum 10 20 0
Ozon 2 (vol.) 20 +
Petroleter teh. čist 20 +
Pikrinska kiselina 1 20  
Piridin 100 20 +
Rezorcin     0
Sirćetna kiselina 25-60 60 -
Sona kiselina do 30 20 +
Sumpor   20 +
Sumpordioksid (suv) svaka 20  
Sumporna kiselina  do 40 20 +
96 20 0
Srebrni nitrat do 8 40 +
Tetrakloretilen   20  
Trikloretilen 100 20 +
Tetrahlorugljenik 100 20 +
Tetrahidrofuran 100 20 +
Toluoi 100 20 +
Ugljični dioksid 100 60  
Ugljična kiselina 100 60  
Vodonikov peroksid do 30 20 +

Ipas DB je porodična firma osnovana 1992. godine u Beogradu, čija je osnovna delatnost proizvodnja mašinske plastike od sledećih materijala – poliamid, polietilen i polipropilen.

Autoput za Novi Sad 286, Beograd, Zemun, Srbija

Email: Ova adresa e-pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript u vašem brauzeru da biste je videli.

Telefon: 011 787 0644

Nađite nas na: