Autoput za Novi Sad 286, Beograd, Zemun, Srbija     Email: ipas-db2013@mts.rs     Telefon: 011 787 0644

IPAS-PE - visokomolekularni polietilen

Visokomolekularni polietilen otporan na habanje, poseduje visoku udarnu žilavost i dobra klizna svojstva. Gustoća 0.94 g/cm3, modul elasticiteta 500 N/mm2, statičko opterećenje 3 N/mm2. Navedena svojstva zadržava čak do minus 200°C.

PRIMENA: Pogodan za prehrambenu, hemijsku i elektroindustriju (zbog dobrih izolacionih svojstava), te za izradu mašinskih delova sa manjim opterećenjima.

Puni profili

Puni profili

MEREProsečna težina u kg/m
U mm IPAS PE
10  
15  
20 0.3
25 0.56
30 0.75
35 0.94
40 1.39
45 1.71
50 2.13
55 2.26
60 2.9
65 3.45
70 4.21
80 5.36
90 6.79
100 8.39
110 9.9
120 11.61
130 13.22
140 15.3
150 18
160 19.93
165 21.18
170 22.74
180 25.44
200 31.62
210 34.14
220 37.44
230 41.98
240 43.71
250 59
Ploče

Ploče

DEBLJINA U mmProsečna masa u kg
  IPAS PE
6 15
8 20
10 25
15 37.5
20 50
25 62.5
30 75
35 87.5
40 100
45 112.5
50 125
60 150
70 175
80 200
90 225
100 250
Debelozidne cevi

Debelozidne cevi

Nazivni prečnik i odstupanje u m m Prosečna masa u kg/m
Spoljni Unutrašn ji IPAS-PE
35 (+3) 20 (-1,5) 0,91
40 (+1,5) 20 (-1,5) 1,12
45 (+2,5) 20 (-1,5) 1,59
50 (+1,5) 20 (-1,5) 1,77
50 (+1,5) 30 (-2,5) 1,45
60 (+1) 30 (-2,5) 2,38
70 (+2) 30 (-2,5) 3,47
75 (+2) 30 (-2,5) 4,16
80 (+2) 30 (-2,5) 4,77
95 (+1) 30 (-2,5) 6,86
100 (+2) 30 (-2,5) 7,80
110 (+1,5) 30 (-2,5) 9,31
60 (+1) 40 (-2) 1,84
70 (+2) 40 (-2) 2,93
75 (+2) 40 (-2) 3,62
80 (+2) 40 (-2) 4,23
95 (+1) 40 (-2) 6,32
100 (+2) 40 (-2) 7,26
110 (+1,5) 40 (-2) 8,77
120 (+0,5) 40 (-2,0) 10,47
130 (+2) 40 (-2) 13,27
140 (+1) 40 (-2) 14,67
80 (+2) 50 (-0,5) 3,27
95 (+1) 50 (-0,5) 5,36
100 (+2) 50 (-0,5) 6,30
110 (+1,5) 50 (-0,5) 7,81
120 (+1,5) 50 (-0,5) 9,51
130 (+2) 50 (-0,5) 12,31
140 (+1) 50 (-0,5) 13,71
80 (+2) 60 (-2) 2,73
95 (+1) 60 (-2) 4,82
100 (+2) 60 (-2) 5,76
110 (+1,5) 60 (-2) 7,27
120 (+0,5) 60 (-2) 8,97
130 (+2) 60 (-2) 11,77
140 (+1) 60 (-2) 13,17
Debelozidne cevi

Debelozidne cevi

Nazivni prečnik i odstupanje u mm Prosečna masa u kg/m
Spoljni Unutrašnji IPAS-PE
150 (+2) 60 (-2) 14,7
95 (+1) 70 (-1) 3,84
100 (+2) 70 (-1) 4,78
110 (1,5) 70 (-1) 6,29
120 (0,5) 70 (-1) 7,99
130 (2) 70 (-1) 10,79
140 (+1) 70 (-1) 12,19
150 (+2) 70 (-1) 14,04
160 (+4) 70 (-1) 17,19
180 (+2) 70 (-1) 22,32
100 (+2) 80 (-2) 3,64
110 (+1,5) 80 (-2) 5,15
120 (0,5) 80 (-2) 6,85
130 (2) 80 (-2) 9,65
140 (1) 80 (-2) 11,05
150 (2) 80 (-2) 12,90
160 (4) 80 (-2) 16,05
180 (2) 80 (-2) 21,18
120 (0,5) 100 (-3) 4,24
130 (2) 100 (-3) 7,04
140 (1) 100 (-3) 8,44
150 (2) 100 (-3) 10,29
160 (4) 100 (-3) 13,44
180 (2) 100 (-3) 18,57
140 (1) 110 (-2) 6,67
150 (2) 110 (-2) 8,52
160 (4) 110 (-2) 11,67
180 (2) 110 (-2) 16,80
190 (2) 110 (-2) 19,67
200 (5) 110 (-2) 25,49
150 (2) 120 (-3) 6,93
160 (4) 120 (-3) 10,08
180 (2) 120 (-3) 15,21
190 (2) 120 (-3) 18,08
200 (5) 120 (-3) 23,90

 

Mehaničke, termičke i električne osobine Ipas materijala


 

OSOBINE STANDARDJedinica mereIPAS PE
MEHANIČKE SPOSOBNOSTI
Gustoća -   g/cm3 0.94
Zatezna čvrstoća  - DIN 53455 N/m m2 22
+ DIN 53455 N/m m2 22
Istezanje kod prekida  - DIN 53455 % Ca 450
+ DIN 53455 % Ca 450
Modul elastičnosti  - vlačno N/mm2 -
+ vlačno N/m m2 -
Modul elastičnosti (savijanje)  - savojno N/m m 2 790
+ savojno N/m m2 790
Granično savojno naprezanje  - DIN 53452 N/m m2 27
+ DIN 53452 N/mm2 27
Žilavost + DIN 53453 KJ/m2 -
Dinamička žilavost kod 20°C + DIN 53453 KJ/m2 bez prekida
Dinamička žilavost kod 0 0 C + DIN 53453 CN 5 -
Dinamička žilavost kod -20 ° C + DIN 53453 KJ/m 2 -
Dinamička žilavost kod -40 ° C + DIN 53453 CN V -
Tvrdoća (SHORE D)  - DIN 53505 SHORE D 64-67
+ DIN 53505 SHORE D 64-67
TERMIČKE OSOBINE
Temperatura topljenja     ° K 373
Koeficijent linearne rastezljivosti     mm/ms° K 2x10^-10
Specifična toplota     J 1 841
ELEKTRIČNE OSOBINE
Dielektrična konstanta + 10^5Hz  - DIN 53483   2.3
+ VDE 0303 TEIL 4/1 0x55   2.3
Dielektrični faktor gubitka kod 10^5Hz  - DIN 53483   0.0002
+ VDE0303 TEIL 4/1 0x55   0.0002
Probijna čvrstoča  - DIN 53481 kV/m m 90
+ VDE0303 TEIL 2/1 0x55 kV/m m 90
Specifični otpor na.proboj  - DIN 53482 Ohm x cm >10^18
+ VDE0303 TEIL 3/1 0x55 Ohm x cm >10^18
Površinski otpor  - DIN 53482 Ohm >10^13
+ VDE0303 TEIL 3/1 0x55 Ohm >10^13
OTPOR LUTAJUĆOJ STRUJI  - DIN 53480   KA 3c
+ VDE0303 TEIL 1/1 0x55   KA 3c

 

Hemijska postojanost Ipas materijala


 

SredstvoKoncentracijaTemp.1 PE
  % °C  
Aceton 100 20 -
Aluminijum hlorid 10   +
Amonijak (tekući)  100  20 +
80  
Amonijačna voda     20 +
80  
Azotna kiselina do 30 40 +
Benzaldehid  0.1  20  
60 -
Benzin  100  20 +
60 +
Benzol  100  20 -
60 -
Benzin-benzol (smeša) 80/20 20 -
Borna kiselina razređena 40 +
Brom (tekući) 100 20 -
Butan (gasovit) 50 20 -
Cink hlorid razredjen 40 +
Dekstrin (vodeni) zasićen 20 +
Dikloretilen   20 -
Dizel ulje  100 20 +
100 60 +
Etilacetat 100 20  
Etilalkohol 96 20 +
Fenol 100 20 +
Flor (tekući) 100 20 -
Florovodonična kiselina do 40 20 +
Formaldehid 40 20 +
Fotoemulzija svaka 40 +
Fotorazvijač   40 +
Fotofiksir   40 +
Fosfatna kiselina do 30 40 +
Glukoza (vodena) zasićena 20 +
Glikol   60 +
Glicerin (vodeni) svaka 60 +
Heksan   20 +
Heptan   20 -
Izooktan   20 +
Izopropilalkohol   20 +
Jod tinktura   20 -
Kalcijum hlorid (vodeni) 10 40 +
Kalcijum nitrat 50 40 +
Hlor (gasovit), suvi 100 20 -
Hlor (gasovit), vlažan 5 20 -
Hloroform teh. čist 20 -
SredstvoKoncentracijaTemp.1 601 PE1 PP
  % °c.      
Hromna kiselina 50 20 - + +
Kalijum-bikromat 40 20   + +
Kalijum hlorid razređen 60   + +
Kalijum nitrat razređen 40 + + +
Kalijum permanganat do 6 20 + + +
Krezol do 90 20 + + +
Ksilol 100 20 + + +
Maslačna kiselina 20 20 - + +
Magnezijum hlorid razređen 40 + + +
Maleinska kiselina zasićena 40   + +
Morska voda % 40 + + +
Metil alkohol 100 40 + + +
Metiletilketon 100 20 + + ±
Mlečna kiselina 10 20 + + +
Mravlja kiselina 85   0    
Mineralno ulje bez dodataka 20 + + +
Natrijum karbonat razređen 40 + + +
Natrijum hidroksid do 40 40 + + +
Natrijum hlorid razređen 40 + + +
Natrijum nitrat zasićen 60 + + +
Natrijum sulfat zasićen 40   + +
Nitrobentol   20 + + +
Oleum 10 20 0 - -
Ozon 2 (vol.) 20 + + ±
Petroleter teh. čist 20 + + +
Pikrinska kiselina 1 20   + +
Piridin 100 20 + + +
Rezorcin     0    
Sirćetna kiselina 25-60 60 - + +
Sona kiselina do 30 20 + + +
Sumpor   20 + + +
Sumpordioksid (suv) svaka 20   + +
Sumporna kiselina  do 40 20 + + +
96 20 0 - +
Srebrni nitrat do 8 40 + + +
Tetrakloretilen   20   + +
Trikloretilen 100 20 + - -
Tetrahlorugljenik 100 20 + - -
Tetrahidrofuran 100 20 + + -
Toluoi 100 20 + + +
Ugljični dioksid 100 60   + +
Ugljična kiselina 100 60   + +
Vodonikov peroksid do 30 20 + + +

Ipas DB je porodična firma osnovana 1992. godine u Beogradu, čija je osnovna delatnost proizvodnja mašinske plastike od sledećih materijala – poliamid, polietilen i polipropilen.

Autoput za Novi Sad 286, Beograd, Zemun, Srbija

Email: Ova adresa e-pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript u vašem brauzeru da biste je videli.

Telefon: 011 787 0644

Nađite nas na: